ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามตำแหง บางกะปิ 083-792-5426

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ศาลฎีกา ฯ สั่ง เลือกตั้งใหม่ สส. ลพบุรี เขต4วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 16:18 น.
ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง วันนี้ (28 ธ.ค.) ศาลได้อ่านคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ผู้ร้อง ขอให้ศาลฎีกาฯมีคำสั่งเลือกตั้งใหม่แทน นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.  ลพบุรี เขต 4  พรรคภูมิใจไทย  ผู้คัดค้าน ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ศาลฎีกาฯพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่นายสุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ขณะนั้น)  ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนนายเกียรติ ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย โดย นายสุบรรณได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงต่อหน้าประชาชนได้ความว่า ให้ช่วยเลือกคนของนายสุบรรณแล้วจะมีงบประมาณที่ ต.เกาะรัง และ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อ จะได้มีงบประมาณนำมาซื้อของแจกชาวบ้านอีก  ดังนั้นถ้อยคำของนายสุบรรณดังกล่าว ทำ ให้เข้าใจได้ทันทีว่า นายสุบรรณต้องการให้ประชาชนที่มารับแจกแว่นตาลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ นายเกียรติ ผู้คัดค้านเพื่อให้ได้เป็น ส.ส.ลพบุรีเขต4 แม้ว่า ขณะที่มีการแจกแว่นสายตาทั้งสองตำบลนั้น นายเกียรติผู้คัดค้าน จะไม่อยู่ด้วยก็ตาม
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การที่นายสุบรรณกล่าวปราศรัยในโครงการแจกแว่นตาเพื่อจูงใจผู้รับไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ให้ผู้คัดค้าน จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา53(1),57 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. ลพบุรี เขต 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจึงมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี เขต 4 ขึ้นใหม่แทนนายเกียรติผู้คัดค้าน.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design Downloaded from Free Blogger Templates Download | free website templates downloads | Vector Graphics | Web Design Resources Download.