ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ รามตำแหง บางกะปิ 083-792-5426

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เผยรายชื่อเจ้าของรถหรูเป้าดีเอสไอ


เผยชื่อเจ้าของรถหรูเป้าหมายดีเอสไอเรียกตรวจ พบ 3 ดาราดัง ข้าราชการ พระสงฆ์ เครือญาตินักการเมือง คนมีชี่อเสียงเพียบ พบบุคคลธรรมดาถือครองรถคนเดียวเกือบ 80 คัน

วันนี้( 7 มิ.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เผยรายชื่อ ผู้ครอบครองรถหรูดีเอสไอขึ้นบัญชีเป็นรถต้องสงสัย  จำนวน 6,862 คัน  และเตรียมจะเรียกมาชี้แจงถึงการได้มาขอรถดังกล่าว โดยพบว่า มีทั้งในกลุ่มของนักการเมือง  อดีตนักการเมืองและเครือญาติ  ข้าราชการ  อดีตข้าราชการและเครือญาติ  นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง  รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีชื่อครอบครองรถจำนวนหลายคันสูงสุดกว่า 70 คัน  โดยกลุ่มนักแสดงอาทิ  นายปกรณ์  ฉัตรบริรักษ์ หรือ บอย ปกรณ์   เจ้าของนิสสัน  1 คัน  ,  นายชรัส  เฟื่องอารมณ์  เจ้าของเบนซ์ 1  คัน และนายศรันยู  ประชากริช  เจ้าของนิสสัน 1 คัน
กลุ่มข้าราชการ อาทิ   พล.ต.ต.คำรบ  ปัญญาแก้ว  เจ้าของรถแลน โรเวอร์ 1 คัน,ร.ท.ชนเทพ  ม้าประเสริฐ  เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน,พ.ต.ท.ณรงค์เดช  มูลศาสตรสาทร  เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,พล.ต.อ.ธวัชชัย  ภัยลี้  เจ้าของรถโตโยต้า  1 คัน ,พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนท์  เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,พลเอกเธียรชัย  โกมารทัต  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,พล.ต.ประกาศเกียรติ  หิญชีระนันทน์  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน,พล.อ.ประสงค์  ไชยสิทธิ์  เจ้าของเบนซ์ 1 คัน ,พ.ต.ท.ประสงค์  พันธุ์สวัสดิ์  เจ้าของรถเบนซ์ 1 คัน ,พล.ต.สุรพงศ์  ปราการรัตน์  เจ้าของเบนซ์ 2 คัน
กลุ่มเครือญาตินักการเมืองและบุคคลมีชื่อเสียง อาทิ นายกิจก้อง  กิตติขจร  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,นายฐานพัฒน์  วิชัยดิษฐ  เจ้าของเบนซ์  นิสสัน  โตโยต้า รวม 13 คัน ,นายณรงค์  เหล่าธรรมทัศน์  เจ้าของเบนซ์ 1 คัน, นายณัฏฐ์  ไกรฤกษ์  เจ้าของมาสด้า 1 คัน, นางเต็มใจ  ดามาพงศ์  เจ้าของรถมินิคูเปอร์ 1 คัน,นายประเสริฐ  สะสมทรัพย์  เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,นายโส  ธนวิสุทธิ์  เจ้าของนิสสัน 1 คัน ,นายกฤต  อมาตยกุล  เจ้าของรถเบนซ์  1 คัน, นายกฤช  ยมาภัย เจ้าของรถโฟล์คซวาเก้น1 คัน, ม.ล.เขมนัดดา  เกษมสันต์ เจ้าของรถมินิ คูเปอร์  โฟล์คซวาเก้น รวม 5 คัน
นายเฉลิมชัย  สมบัติทวีพูน  เจ้าของรถเล็กซัส  มินิคูเปอร์  นิสัสัน  แลนโรเวอร์ รวม 7 คัน , นางชนกสุดา  อมาตยกุล เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน, ร.ต.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,น.ส.ณิศรา  ศุภราทิตย์  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,นายทศพล  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  เจ้าของรถเบนซ์ 1 คัน ,นายธนิก  วีระไวทยะ  เจ้าของรถนิสสัน  โฟลค์ซวาเก้น รวม 2 คัน ,ปภาวรินทร์  กุญชร  ณ อยุธยา  เจ้าของรถนิสสัน  โฟลค์ซวาเก้น รวม 3 คัน,นายวิฑูรย์  ชลายนาวิน เจ้าของรถเบนซ์  นิสสัน โตโยต้า รวม 3 คัน,นายสัจจา  อนันตกูล  เจ้าของมิสซูบิชิ  นิสสัน รวม 2 คัน ,นายสันต์  พัธโนทัย  เจ้าของโตโยต้า 1 คัน ,สุธิดา  ตันเจริญ  เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน,สุพร  ดนัยตั้งตระกูล  เจ้าของเบนซ์ 1 คัน,นายอนุชา  เทวานฤมิตรกุล  เจ้าของรถโตโยต้า 1คัน ,นางพัชรา  บุรุษพัฒน์  เจ้าของนิสสัน 1 คัน,นายภูผา  เอ่งฉ้วน  เจ้าของนิสสัน 1 คัน
นอกจากนี้ยังมีชื่อ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์คมน์กฤตย์  สุวรรณสุนทร  เจ้าของรถจากัวร์  1 คัน, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วง  สุดประเสิรฐ รวมอยู่ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในจำนวนพบว่ามีหลายรายที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่มีชื่อถือครองรถหรูหลายยี่ห้อและมีจำนวนหลายคัน  สูงสุดเกือบ 80 คัน  อาทิ  นายนฤนาท  ควรสวัสดิ์  เจ้าของรถเบนลี่  เฟอร์รารี่  เบนซ์  ปอร์เช่ โฟลค์สวาเก้น รวม 5 คัน , น.ส.นันทพร  พึ่งประยูร  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  ฮฮนด้า  มาสด้า  เบนซ์  นิสสัน  แลนโรเวอร์   ซูบารุ  โฟลค์ซวาเก้น  รวม 58 คัน, นายวรวุฒิ  อัศวโชค  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  เล็กซัส  เบนซ์  มินิ คูเปอร์ นิสสัน โตโยต้า  โฟลค์ซวาเก้น รวม 45 คัน ,นางประไพ  ภิญโญศักดิ์  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  ฮอนด้า  เบนซ์  นิสสัน  ซูบารุ  โตโยต้า  โฟลค์สวาเก้น  รวม 29 คัน,นายปรัชญา  ผลอินหอม  เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว  ฮอนด้า  นิสสัน  โตโยต้า  ปอร์เช  รวม 26 คัน,  นายสมยศ  อวยพร  เจ้าของรถอัลฟ่า โรเมโอ บีเอ็มดับบลิว  ฮอนด้า  จากัวร์  เบนซ์  มินิ คูเปอร์  นิสสัน  แลนโรเวอร์  เปอร์โย  โฟลค์ซวาเก้น รวม 53 คัน ,นายสรายุทธ  ริรัตน์พงษ์  เจ้าขอเบนซ์ 6 คัน
นายพันธุ์วศิน  วิไลแก้ว  เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว  มาสด้า  เบนซ์ นิสสัน  โตโยต้า   โฟลค์ซวาเก้น รวม 76 คัน, น.ส.ตรงใจ  อิสราพานิชย์  เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว  เล็กซัส  เบนซ์  มินิ คูเปอร์  มิซซูบิชิ  นิสสัน  โตโยต้า  โฟลค์ซวาเก้น  รวม 48 คัน ,นายทนุ  จักษุวัชร  เจ้าของรถออสติน  บีเอ็มดับบลิว  ฮอนด้า  มาสด้า  เบนซ์  มิซซูบิชิ  นิสสัน  แลนโรเวอร์  โตโยต้า  โฟลค์ซวาเก้น รวม 40 คัน , นางมาลี  แมมิ่ง  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  มาสด้า  เบนซ์  มินิ คูเปอร์ นิสสัน  เปอร์โย  แลนโรเวอร์  โฟลค์ซวาเก้นรวม 54 คัน
ทั้งนี้ยังพบว่าในจำนวนนี้บุคคลกลุ่มหนึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันต่างมีชื่อถือครองรถหรูจำนวนมาก อาทิ นายทรงยศ  ลาภพาทรัพย์ไพศาล  เจ้าของรถโฟลค์ซวาเก้น  รวม 3 คัน,นายทรงวิทย์  ลาภพาทรัพย์ไพศาล  เจ้าของรถมาสด้า  โฟลค์ซวาเก้น  รวม 2 คัน, นายทรงวุฒิ  ลาภพาทรัพย์ไพศาล  เจ้าของรถมาสด้า  โตโยต้า รวม 3 คัน,นายทรงเกียรติ  ลาภพาทรัพย์ไพศาล  เจ้าของออดี้  นิสสัน แลนโรเวอร์  โตโยต้า  โฟลค์ซวาเก้น รวม 7 คัน ,นางนันทนา  ลักษมีเศรษฐ  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  นิสสัน  แลนโรเวอร์ รวม 3 คัน ,น.ส.อรนัส  ลักษมีเศรษฐ  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  ฮอนด้า  มินิ คูเปอร์  โตโยต้า  ซูบารุ  โฟลค์ซวาเก้น โรสรอยด์ รวม 14 คัน ,น.ส.อรทัย  ลักษมีเศรษฐ เจ้าของรถออดี้  มินิคูเปอร์  นิสสัน  โตโยต้า  โฟลค์ซวาเก้น รวม 8 คัน
น.ส.อิงอร  ลักษมีเศรษฐ์  เจ้าของออดี้  บีเอ็มดับบลิว  นิสสัน  มินิคูเปอร์  โตโยต้า  รวม 7 คัน ,นายพรชัย  ลักษมีเศรษฐ์  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  มินิ คูเปอร์  มาสด้า  ไดฮัทสุ  แลนโรเวอร์  รวม 7 คัน ,นายพุทธิชัย  ลักษมีเศรษฐ เจ้าของเบนซ์  มินิ คูเปอร์ นิสสัน รวม 3 คัน ,  นายมงคล  ลักษมีเศรษฐ  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  มาสด้า  มินิ คูเปอร์  นิสสัน  โตโยต้า  โฟลค์สวาเก้น รวม 10 คัน  และน.ส.มธิตา  ลักษมีเศรษฐ  เจ้าของบีเอ็มดับบลิว  เบนซ์   นิสสัน  มินิ คูเปอร์ มิสซูบิชิ รวม 10 คัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design Downloaded from Free Blogger Templates Download | free website templates downloads | Vector Graphics | Web Design Resources Download.